മഴപെയ്തൊഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ...!!

 സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍
ഒരു മഴ പെയ്ത് തോര്‍ന്നതുപോലെ.......

ടെന്‍ഷനുകള്‍ ഇല്ലാത്ത ഈ ദിവസങ്ങളില്‍
ഞാന്‍ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ...................,
കടന്നുപോന്ന വഴിത്താരകളിലേയ്ക്ക്........................

0 Comments:

Post a Comment



Blogger Template by Blogcrowds